Werkwijze


Diagnose

Er zijn verschillende soorten onderzoek mogelijk. In een intake met de ouders wordt nagegaan welk onderzoek nodig is.

Een volledig dyscalculie onderzoek bestaat uit de volgende onderdelen:

  • een rekenonderzoek waarin alle rekenvaardigheden die tot dan toe geoefend zijn (dus afhankelijk van de leeftijd van het kind) in kaart worden gebracht
  • een onderzoek naar het getalinzicht
  • een onderzoek naar het geautomatiseerd rekenen
  • een volledig intelligentie onderzoek
  • een onderzoek naar geheugen, concentratie en werkhouding (o.a. planningsvermogen).

Er wordt o.a. gewerkt volgens het Protocol Dyscalculie: Diagnostiek voor Gedragsdeskundigen en de DSM 5. En aanvullend onderzoeksmateriaal zoals de 3 DM dyscalculie en Dyscalculie Screener van Boom en de Zareki.

Rekenonderzoek

Uitgebreid

In een uitgebreid rekenonderzoek worden alle rekenonderdelen die de leerling tot dan toe heeft geleerd in kaart gebracht. niet alleen vaardigheden als optellen en aftreken maar ook redactiesommen, klok en meten.

Kort

BIj een kort rekenonderzoek worden alleen die vaardigheden in kaart gebracht waarvan de ouder of leerkracht weet dat dit een probleem vormt.